Logg på

ProsjektCIRiS

OptiDyrk


OptiDyrk - Optimalisering av salatproduksjon i veksthus gjennom forbedret overvåkning og kontroll av næringsløsningen

Sensor_installasjon_Viken (10).JPGI OptiDyrk-prosjektet vil CIRiS utføre forskning i veksthusanlegget til salat- og krydderurteprodusenten Viken Østre Gartneri AS (http://vikengartneri.no/) på Frosta.
Målet med prosjektet er å legge grunnlaget for forbedret kommersiell matproduksjon i veksthus gjennom nye løsninger for automatisk overvåkning og regulering av plantenes næringstilgang.

Grønnsaksprodusenter er avhengig av høy produktivitet og kvalitet på sine produkter for å opprettholde økonomisk fortjeneste gjennom effektiv produksjon og tilfredse kunder. En riktig sammensetning av næringsløsningen som tilføres plantene er avgjørende for å oppnå dette.

OptiDyrk tar i bruk sensorteknologi for å oppnå kontinuerlig og automatisk overvåkning av en rekke viktige næringsstoffer. I tillegg vil data fra prosjektet gi indikasjoner på avvik mellom plantenes reelle næringstilgang under kommersiell produksjon og anbefalt næringstilgang. Store variasjoner og avvik vil illustrere et potensial for forbedrede produksjonsprosesser. Prosjektet vil på grunnlag av dette utvikle et teoretisk konsept for automatisk tilførsel av enkeltstående næringsstoffer.

Sensor_installasjon_Viken (14).JPG 

Partnere:
Viken Østre Gartneri AS
Endress+Hauser
Norsk Landbruksrådgiving
NIBIO
NTNU Institutt for Kjemi

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning