Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksOm betingelser for kvalitet i Familieverntjenesten

ProsjektMangfold og inkludering

Om betingelser for kvalitet i Familieverntjenesten


Prosjektets formål er gjennom en kartlegging å innhente kunnskap om betingelser for kvalitet i familievernet. Søkelyset rettes mot hva ledere og ansatte i familieverntjenesten selv anser som de viktigste kvalitetskriteriene for tjenesteutøvelsen. Metodisk er prosjektet både kvantitativt og kvalitativt. I tillegg til at en spørreundersøkelse gjennomføres blant ansatte ved alle familievernkontor, vil det gjennomføres kvalitative intervjuer med et knippe ansatte ved noen utvalgte kontor. Målet med prosjektet er at kartleggingen skal kunne avdekke sentrale tema for vurdering av tjenestekvaliteten, og hvilke kriterier som bør ligge til grunn for god kvalitet i Familievernets tjenestetilbud. Resultatene fra prosjektet vil bla. bli brukt av Familievernutvalget og inn mot deres arbeid med en NOU om Familievernet.​​

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning