Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksNorge i arbeid

ProsjektStudio Apertura

Norge i arbeid


​Strategisk samarbeid mellom SINTEF og NTNU for å styrke oppmerksomheten om forutsetninger for norsk næringsutvikling. Prosjektet bygget på to observasjoner. Den ene er utviklingstrekk i den norske økonomien vi mener gir grunn til bekymring på lang sikt. Særlig er det grunn til å være oppmerksom på konsekvensene av en svekket stilling for industri og annet konkurranseutsatt næringsliv. Den andre årsaken er at egne erfaringer med hensyn til hva som virker når en skal få til vekst og utvikling, ikke rimer særlig godt med nærings- og forskningspolitikken, slik den har vært utøvd de siste årene. Erfaringene rimer heller ikke med toneangivende holdninger til næringsutvikling, slik de kommer til uttrykk i den offentlige debatt og i media.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning