Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksNettverk for transportsikkerhet: Organisering, regulering og tilsyn

ProsjektStudio Apertura

Nettverk for transportsikkerhet: Organisering, regulering og tilsyn


NTNU Samfunnsforskning AS har sammen med SINTEF Teknologi og samfunn, Marintek og Safetec fått støtte fra Forskningsrådet for å opprette et nettverk for transportsikkerhet. Nettverket vil ta opp hovedtemaene organisering, regulering og tilsyn.

Arbeidet i nettverket skal baseres på møter mellom forskere og brukere innen ulike transportsektorer. I hovedsak omfatter dette nettverksmøter og nasjonale seminarer. Deltakelse på nettverksmøter og workshop vil være åpen og således være møteplasser for sentrale norske miljøer og fagområder.

Prosjektet har en varighet på tre år (2015-2018).

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning