Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksNational Ship Risk Model

ProsjektStudio Apertura

National Ship Risk Model


Prosjektet har som siktemål å utvikle en risikomodell som kan brukes til å overvåke og kommunisere risikoen i maritime aktiviteter på en bedre måte enn i dag. Dette vil bidra til at Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og andre aktører kan målrette den ulykkesforebyggende innsatsen bedre.
 
Samarbeidspartnere er Safetec, NTNU, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning