Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksNødnett i norske kommuner

ProsjektStudio Apertura

Nødnett i norske kommuner


En studie med formål å innbringe erfaringer fra implementeringen av Nødnett i kommunal sektor i fase 1 Innlandet. Herunder har sentrale temaer vært dokumentering av erfaringer med implementeringsprosessen hos sluttbrukere når det gjelder informasjon, opplæring, tidlige brukererfaringer og administrative forhold som for eksempel kostnader og finansiering. I tillegg til å intervjue brannvesen, kommunal helse og kommunal beredskap, har det vært intervjuer med de ansvarlige direktoratene DNK, DSB og Helsedirektoratet. Til sammen 21 intervjuer i 7 kommuner, og 3 intervjuer med de ulike direktoratene. 
 
Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med IFE (institutt for Energiteknikk).
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning