Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksNærvær i forpleining

ProsjektStudio Apertura

Nærvær i forpleining


Forpleiningsorganisasjonene har høyere sykefravær enn andre avdelinger i olje- og gassvirksomheten offshore. Ny kunnskap om bakenforliggende årsaker gir grunnlag for å identifisere og prioritere forebyggende tiltak.
Statoil startet prosjektet i april 2006. Prosjektgruppa har siden bestått av representanter fra ESSStatoilHydro og Studio Apertura. Studio Apertura har gjennomført kartlegging og analyser, og bistått i tiltaksutviklingen. 

Målet har vært å øke nærværet til minimum gjennomsnittsnivået for StatoilHydros virksomhet på sokkelen.

Seks installasjoner har vært med i prosjektet, valgt etter struktur og nærværsstatistikk: 
 • Kvitebjørn
 • Gullfaks C
 • Statfjord A
 • Sleipner
 • Snorre B
 • Statfjord C

For å bedre nærværet søker prosjektet svar på disse spørsmålene:
 1. Hvilke forhold bidrar til nærvær?
 2. Hva er årsakene til forskjellene i nærvær mellom plattformene?
 3. Hva slags tiltak vil forsterke nærvær og motvirke fravær?
 4. Hvordan skape varige rutiner og praksis for å holde nærværet høyt?

Resultatet av studien er konkrete tiltak som kan bidra til å bedre nærværet i forpleining, på kort og lang sikt. På plattformene arbeides dette kontinuerlig med.
Dette er titlene på notatene og rapportene som er produsert i forbindelse med prosjektet. Innholdet i flere av disse er fortrolig mellom oppdragsgiver og forskere.
 • "Nærvær og fravær i forpleining offshore. Eksisterende viten og relatert forskning" av Kristine Vedal Størkersen. Notat. August 2006.
 • "Nærvær i forpleining. Utnytting av kunnskap fra tidligere prosjekter" av Kristine Vedal Størkersen. August 2006. Internt arbeidsnotat. 
 • "Nærvær i forpleining - Statoil. Kvitebjørn" av Gudveig Gjøsund, Hege Christin Stenhammer og Kristine Vedal Størkersen. Notat. Januar 2007.
 • "Nærvær i forpleining - Statoil. Gullfaks C" av Kristine Vedal Størkersen og Gudveig Gjøsund. Notat. Februar 2007.
 • "Nærvær i forpleining - ESS. Statfjord A" av Gudveig Gjøsund, Kristine Vedal Størkersen og Kristin Mauseth Vikland. Notat. April 2007.
 • "Nærvær i forpleining - Statoil. Sleipner" av Gudveig Gjøsund og Kristine Vedal Størkersen. Notat. Mai 2007.
 • "Nærvær i forpleining. Statoils ressursgruppe" av Kristine Vedal Størkersen og Gudveig Gjøsund. Notat. August 2007.
 • "Nærvær i forpleining. Prosjektrapport" av Gudveig Gjøsund, Kristine Vedal Størkersen og Per Morten Schiefloe. Rapport. September 2007.
 • "Nærvær i forpleining - ESS. Snorre B" av Gudveig Gjøsund og Kristine Vedal Størkersen. Notat. Februar 2008.
 • "Nærvær i forpleining - ESS. Statfjord C" av Gudveig Gjøsund og Kristine Vedal Størkersen. Notat. Juni 2008.
 • "Å ikke vite - En kvalitativ studie av betydningen av usikkerhet i ansettelsesforhold" av Silje Løften. Masteroppgave. Juni 2008.
 • "Kunsten å la lodotter ligge. Yrkesidentitet blant renholdere i utaskjærs virksomhet" av Kristine Vedal Størkersen. Masteroppgave. August 2008. (Se vedlegg nederst)
 • "Nærværets dynamikk" av Gudveig Gjøsund og Kristine Vedal Størkersen. Bokkapittel i "Forskning som endringsverktøy i organisasjoner - Forståelse og utvikling av praksis"
 • "Medarbeidermedvirkning" av Gudveig Gjøsund. Bokkapittel i samme bok som over. April 2009.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning