Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksMyter eller realiteter? Møter mellom innvandrere og barnevernet

ProsjektMangfold og inkludering

Myter eller realiteter? Møter mellom innvandrere og barnevernet


Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om innvandreres møter med barnevernet. I flere år har dette vært et hett tema – både faglige og politisk. Begge parter beskriver at det til tider kan være konfliktfylt, og media har jevnlig oppslag om saker der innvandrere opplever at de blir misforstått og dårlig behandlet. I dette prosjektet stiller vi spørsmålet: Hva er myter og hva er realiteter? Hva sier statistikken? Hvilke erfaringer har innvandrere som har vært i kontakt med barnevernet med disse møtene, og hvordan oppleves dette sett fra barnevernets side? Målet med prosjektet er at økt kunnskap kan bidra til å videreutvikle og forbedre barnevernets arbeid med barn, unge og familier med innvandrerbakgrunn og at minoritetsperspektivet i større grad integreres i barnevernets tjenester. Prosjektet er delt inn i tre delprosjekter:  i) kommunikasjon og samhandling, ii) bruk av barneverntiltak blant barn og unge med innvandrerbakgrunn og iii) bosetting av enslige mindreårige asylsøkere.​

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning