Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksMarginalization in children - Evaluating a multilevel and transactional developmental model

ProsjektOppvekst og utvikling

Marginalization in children - Evaluating a multilevel and transactional developmental model


Målsettingen med prosjektet er å identifisere risiko- og beskyttelsesfaktorer for at barn blir marginalisert I ung alder. Et eksplisitt barneperspektiv på marginalisering blir tatt.
 
Dette innebærer at marginalisering angår utestengning og manglende deltagelse på de sosiale arenaer små barn opptrer på, nemlig inkludering i et jevnaldrendemiljø, deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter og å ha et utviklingsfremmende læringsmiljø på skolen.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning