Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksManaging Transport Safety

ProsjektStudio Apertura

Managing Transport Safety


Transportsektoren har gjennomgått store endringer i løpet av de siste tiårene. Alle transportgrenene (vei, sjø, luft og bane) er utsatt for ulike grader og former for global konkurranse, noe som har medført restruktureringer, kostnadskutt og søking etter nye forretningsmodeller som kan gi konkurransefortrinn.
 
I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan transportselskaper og myndigheter kan bidra til å skape gode rammebetingelser for sikkerhet i en slik situasjon med global konkurranse.
 
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Sintef som leder prosjektet. Vi har ansvaret for en delstudie som tar for seg maritim sektor. Forskningsrådet finansierer prosjektet.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning