Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksLikeverdige offentlig helsetjenester

ProsjektMangfold og inkludering

Likeverdige offentlig helsetjenester


Helse Midt-Norge har de siste årene hatt fokus på kompetanseheving innenfor området likeverdige helsetjenester. Vår rolle har vært å bistå i form av fagdager og internopplæring innenfor de tre fylkene som utgjør Helse Midt-Norge: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. I 2011 ble det blant annet gjennomført 8 fagdager for AMK-sentralene i regionen.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning