Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksLiRHiPliSME

ProsjektCIRiS

LiRHiPliSME


lir4.jpgLitteraturstudium: Høyere planter i rommet
(Literature Review of Higher Plants in Space for MELiSSA)
Langvarige opphold i verdensrommet forutsetter livsstøttesystemer med resirkulering av vann, luft og næring. Høyere planter inngår som en viktig komponent i de fleste konsepter for livstøttesystemer: Plantene gir en resirkulerbar matkilde, de bidrar til O2-produksjon og til rensing av luft og vann. I tillegg kan nærvær av planter ha en positiv psykologisk effekt på mannskapet. For at plantedyrking skal være en pålitelig matkilde for astronautene er det viktig å forstå hvordan faktorer som redusert tyngdekraft, kosmisk stråling og endring i magnetiske felt påvirker grunnleggende plantefysiologiske prosesser.
 
Målet for LiRHiPliSME-prosjektet er å samle kunnskap fra vitenskapelig litteratur og fagmiljø om hvordan de fysiske forhold på Månen og Mars vil påvirke høyere planters livsløp. Det er også viktig å identifisere innen hvilke områder det mangler kunnskap, og hvor det er nødvendig med flere bakke- og romeksperimenter før et biologisk livsstøttesystem med høyere planter på Månen og Mars kan bli en realitet.
 
Vår relasjon til MELiSSA-prosjektet
MELiSSA (Mikroøkologisk livsstøttesystemalternativ/Micro-Ecological Life Support System Alternative) er et tverrfaglig prosjekt i regi av Den Europeiske Romorganisasjonen (ESA). Prosjektet tar sikte på å utvikle den nødvendige teknologien for framtidige biologiske livsstøttesystem for langvarige romferder til Månen og Mars. MELiSSA-prosjektet tar utgangspunkt i et akvatisk økosystem i en innsjø, og er bygget opp av fem kammer; hvorav fire er basert på prosesser utført av ulike typer bakterier, og et på høyere planter som er det sentrale området i LiRHiPlisME. MELiSSA-prosjektet er organisert i fem faser, der LiRHiPliSME hører til Fase 2: innledende romforsøk.
 
lir1.jpglir2.jpglir3.jpg 
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning