Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksLevekår og hverdagsliv for enslige mindreårige på voksenmottak

ProsjektMangfold og inkludering

Levekår og hverdagsliv for enslige mindreårige på voksenmottak


​Innstramming i regleverket har ført til at enslige mindreårige som tidligere ville fått beskyttele i dag kun får midlertidig opphold. I praksis er midlertidig opphold et avslag, med mulighet til å bli værende i Norge  til de fyller 18 år. Mildlertidig eller tidsbegrensede oppholdtillatelser fører til at ungdommene lever i limbo, i konstant frykt for retur når de fyller 18 år. Mange blir passive, deprimerte, driver med selvskading og enkelte har forsøkt å ta sitt eget liv i frykt og håpløshet. Innstrammingene i asylpraksis og lang saksbehdlingstid betyr også at barn og ungdom blir boende på mottak lenge. Det er vanlig å oppleve flere og hyppige flyttinger i løpet av den perioden de bor på mottak, gjerne over store geografiske avstander. Det betyr nye brudd med voksne, venner og skole, og er en ekstra belastning for ungdommene som ofte har alvorlige psykiske plager. Hva skjer når de fyller 18år? I dette prosjektet, som er initiert av Redd Barna og finansiert av Extrastiftelsen, skal vi intervjue ungdommer i denne målgrupp, med fokus på hverdagsliv og levekår. 

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning