Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksLevekår for personer med nedsatt funksjonsevne

ProsjektMangfold og inkludering

Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne


Fra august 2007- januar 2008 gjennomførte SSB for første gang en omfattende survey av levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne. Initiativtakere var NTNU Samfunnsforskning, NOVA, Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne og Sosial- og helsedirektoratet. Dette prosjektet gir en analyse av noen hovedtrekk i levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne, med utgangspunkt i dette datamaterialet.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning