Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksLevekår for personer med kognitive vansker

ProsjektMangfold og inkludering

Levekår for personer med kognitive vansker


I 2007 gjennomført SSB en undersøkelse av levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne. I den undersøkelsen svarer 129 personer at de har ”vansker med å lære og forstå”. På oppdrag fra Helsedirektoratet har NTNU Samfunnsforskning gjennomført analyser for (1) å vurdere hva en kan lære om levekårene til personer med utviklingshemming ut fra dette materialet, og (2) å beskrive levekårene til den gruppa en faktisk klarer å avgrense opp mot levekårene til andre med nedsatt funksjonsevne og befolkningen for øvrig.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning