Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksKunnskapsoppsummering om kjønnsperspektiv i forskning om funksjonshemming

ProsjektMangfold og inkludering

Kunnskapsoppsummering om kjønnsperspektiv i forskning om funksjonshemming

​Prosjektdeltagere: Anne M. Kittelsaa(prosjektleder), Sigrid Elise Wik, Guro Korsnes Kristensen


​Prosjektet er en kunnskapsoppsummering av norsk forskning etter år 2000 hvor en skal undersøke i hvilken grad og eventuelt hvordan kjønnsperspektiv har blitt integrert i forskning om personer med nedsatt funksjonsevne og om funksjonshemmende barrierer i samfunnet. Kartleggingen skal omfatte følgende områder: helse; identitet og selvbilde; barnehage, skole og utdanning; arbeid; boligsituasjon; samt vold og overgrep. Undersøkelsen vil også omfatte situasjonen for familier hvor en eller begge foreldre har nedsatt funksjonsevne, og vi vil undersøke hvordan funksjonshemming er håndtert i kjønnsforskningen.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning