Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksKontrollrom i kontekst

ProsjektCIRiS

Kontrollrom i kontekst


Prosjektet har to hovedmål:
  1. Gjennomføre en forstudie av nytt kontrollrom for forskningseksperimenter på ISS (International Space Station).
  2. Oppgradere eksisterende kontrollrom for forskningseksperimenter på ISS.


 
 
Prosjektet er todelt:
  1. Forstudie av nytt kontrollrom: Vi utreder behov, kostnader og muligheter ved et nytt kontrollrom knyttet til N-USOC (Norwegian User Support and Operations Centre). Dette innbefatter muligheter for å kunne håndtere dagens aktiviteter, i tillegg til å utvide kapasiteten for å kunne håndtere flere eksperimenter på romstasjonen og gjennomføre relevante FoU prosjekter.
  2. Oppgradering av eksisterende kontrollrom: Vi oppgraderer datanettverk/ infrastruktur i eksisterende kontrollrom. Kontrollrommet ble etablert i 2005. Hensikten er å kunne videreføre
    N-USOC som et senter for brukerstøtte og operasjoner for den internasjonale romstasjonen.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning