Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksKompetanseprosjekt for Arena Beredskap

ProsjektStudio Apertura

Kompetanseprosjekt for Arena Beredskap


Studio Apertura bidrar som tilretteleggere og fasilitatorer for fire søkekonferanser.

Et viktig mål med konferansene vil være å utvikle nettverket og relasjonene mellom bedriftene, noe som vil være et viktig grunnlag for nyskaping og innovasjon.

Som et ledd i nettverksbyggingen vil konferansene ta for seg konkrete, felles kompetanseutfordringer som bedriftene har. Resultatene fra samlingene vil være tiltak for hvordan slike utfordringer kan løses.
Partnere:
Kunnskapsparken Bodø, Kystverket, Høgskolen i Bodø, Norwegian Petro Services

Internettside:
http://www.arenaberedskap.no

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning