Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksKommunetilpasset forebygging og behandling - overvekt og fedme blant bygdebarn

ProsjektStudio Apertura

Kommunetilpasset forebygging og behandling, overvekt og fedme blant bygdebarn


​Dette prosjektet har som mål å frembringe kunnskap om årsaker til og forebygging av overvekt og fedme blant barn med spesielt forkus på kontekstuelle variabler som geografi, atferd og kultur. Det er behov for innsikt i kulturelle praksiser og relevante aktørers ståsted for å utvikle en metodikk for kommunetilpasset arbeid med overvekt og fedme blant barn og unge. Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond, og blir ledet av Ruralis. Andre forskningspartnere er i tillegg til NTNU Samfunnsforskning Obece (St. Olavs), NTNU (ILU) og NTNU (IKOM). I tillegg er Trøndelag fylkeskommune og to kommuner i Trøndelag med som brukerpartnere. 

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning