Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksKjør for livet som forebyggende tiltak for barn og unge

ProsjektAnnen faglig aktivitet

Kjør for livet som forebyggende tiltak for barn og unge


​Dette er et prosjekt som ledes av SINTEF Transportforskning. Barnevernets utviklingssenter (BUS) ved NTNU Samfunnsforskning AS utfører deler av oppdraget. 
 
«Kjør for livet» er etablert som et annerledes opplevelses- og fritidstilbud til barn og unge som faller utenfor eksisterende tilbud.
 
Det har fokus på å bruke motorsportens teamarbeid, samhold og fellesskapsfølelse til å gi barn og unge positive opplevelser knyttet til mestring og gruppetilhørighet.
 
I prosjektet skal BUS kartlegge og vurdere hvorvidt Kjør for livet kan være et godt forebyggende tiltak for barn og unge i risiko for videre problemutvikling og marginalisering.
 
Lenke til prosjektets hjemmesider http://kjorforlivet.no/

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning