Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksKandidatundersøkelse Fagskolene

ProsjektMangfold og inkludering

Kandidatundersøkelse Fagskolene

​​


​NTNU Samfunnsforskning skal sammen med Senter for Profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomføre en kandidatundersøkelse av fagskoleutdanninger. Fagskolene er en mellomliggende utdanning mellom videregående og høyere utdanning, og er yrkesrettet, og uteksaminerer om lag 6000 kandidater i året. Fagskolene har gradvis fått en tydeligere rolle i diskusjonen om fremtidens arbeidsmarked. Gjennom to tidligere kandidatundersøkelser, NOU-er , offentlig debatt om hva slags formell uttelling fagskolene skal gi og undersøkelser av behovet for ulike typer kompetanse i fremtidens arbeidsmarked har fagskolene fått en tydeligere posisjon i offentligheten. Samtidig finnes det lite forskning på fagskolenes rolle og status, og lite kunnskap om fagskoleutdannedes arbeids- og utdanningskarrierer. Derfor skal prosjektgruppen, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, gjennomføre en kandidatundersøkelse og analysere av registerdata om fagskolekandidater, og deres arbeidsmarkedstilpasning og videre studier.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning