Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksIntegrerte operasjoner, modellering og beslutningsstøtte

ProsjektStudio Apertura

Integrerte operasjoner, modellering og beslutningsstøtte


Denne aktiviteten handler om arbeidsprosesser, organisasjon, kunnskap og teknologibruk knyttet til de som arbeider med reservoar og produksjonsproblematikk i oljeproduksjon.
 
Vi studerer hvordan folk forsøker å forstå og representere et oljereservoar tusener av meter under havbunnen, og samspillet mellom teknologi og kunnskap i dette arbeidet. Forskningen vår ligger i grenselandet mellom teknologifilosofi, arbeidssosiologi og organisasjonsfag. Viktige gjennomgående temaer er det gjensidige forholdet mellom teknologisk representasjon og kunnskap, og betydningen av ekstrapolering, magefølelse, gjetning og tommelfingerregler i høyteknologiske kontekster.
 
En viktig del av integrerte operasjoner i oljeindustrien er at man har fått en mye større tilgang til ulike typer sensordata og at man også har flere muligheter til å fjernstyre utstyr (for eksempel brønner og ventiler). Dette reder grunnen for større bruk av modeller og simulering og automatisering. Vi samarbeider med forskere som utvikler nye modelleringsteknologier og forsøker å se hvordan de kan inngå i operasjonelle arbeids- og beslutningsprosesser.
 
Aktiviteten er en videreføring av et arbeid som har pågått siden 2007. Primære samarbeidspartnere er Institutt for teknisk kybernetikk og Institutt for petroleumsteknologi og geofysikk, begge NTNU, og SINTEF Matematikk.​
​​

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning