Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksIO prog 2 Arbeidsprosesser

ProsjektStudio Apertura

IO prog 2 Arbeidsprosesser


Vi deltar under program 2.1 på IO-senteret, med arbeidsprosessdelen av programmet, som handler om integrerte operasjoner i reservoardomenet. Vår del går på å se på modellbaserte beslutningsstøtteverktøy i forhold til den operative arbeidsprosessen og kunnskapsbasen generelt. Vi analyserer dette ved hjelp av teori fra Science & Technology Studies, kommunikasjonsteori og epistemologi, og forsøker også å bringe det operative perspektivet og kontekstforståelse av dette inn i utviklingen av nye modelleringsmetodikker.
 
 
Det ble arbeidet det med to konkrete temaer.
1. Rollen til modelleringsbasert teknologi (geomodell og reservoarmodell) ift beslutningsstøtte under boreoperasjoner.
2. Betydningen av feltturer til analoge felt som bakgrunn for heuristiske slutninger i undergrunnsmiljøer.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning