Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksHjelpemidlers betydning for mestring og deltakelse i grunnopplæringen

ProsjektMangfold og inkludering

Hjelpemidlers betydning for mestring og deltakelse i grunnopplæringen


​​Arbeids- og velfordsdirektoratet ønsker en forskningsbasert evaluering av hvilken betydning tilrettelegging og hjelpemidler har for funksjonshemmede barn og unges mestring og deltakelse i grunnskolen og videregående opplæring. 

Det overordnede målet med oppdraget er å fremskaffe ny forskningsbasert kunnskap som kan: 

* bidra til økt deltakelse og mestring i skolen for unge med nedsatt funksjonsevne, slik at de kvalifiserer seg for høyere utdanning og arbeid
* gjøre hjelpemiddelområdet bedre i stand til å prioritere innsats og iverksette tiltak tilpasset brukerne, for å øke deltakelse og mestring skolen

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning