Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksHYSSE (Hydroponic SubSystem Engineering)

ProsjektCIRiS

HYSSE (Hydroponic SubSystem Engineering)


Hysse-prosjektet er en del av ESAs større satsningsprosjekt MELiSSA (Micro Ecological Life Support System Alternative). MELiSSA-prosjektet har som formål å bruke teknologi basert på blant annet mikroorganismer og høyere planter for å prosessere organisk avfall fra astronauter og omdanne det til oksygen, vann og mat. MELiSSA er et lukket livsstøttesystem som utvikles med tanke på lange romreiser.
 
Systemet har fem kammer, hvor fire er basert på bakterier og et på høyere planter, hvor CIRiS er involvert i utviklingen.
 
hysse1.png

Det er tidligere i prosjektet utviklet et vekstkammer for høyere planter og det er utviklet teknologi og beregningsmetoder for luftdelen av systemet.
 
HYSSE-prosjektet fokuserer på plantenes rotsone og den hydroponiske (vann) delen av systemet. Plantene vil dyrkes i renner i et hydroponikksystem med resirkulering av vann og næringsløsning.
hysse2.png
 
De overordnede målene for HYSSE er:
  • Studere vann- og hydraulikkdelen i vekstkammeret – det hydroponiske systemet
  • Forstå de kjemiske og mikrobiologiske prosessene som foregår i vekstrennene.
  • Kontaminering fra miljøet i rennene til luften i kammeret og vice versa.
 
CIRiS sin rolle i prosjektet vil være å utvikle en protokoll for desinfeksjon av hvete- og soyafrø og utføre spiringstester. Herunder skal krav for frøoppsett og spiring spesifiseres i forhold til klimatiske faktorer som lys, fuktighet og temperatur. Forsøkene vil utføres i lukkede, kontrollerte vekstkammer. I tillegg vil det bli foretatt en teoretisk evaluering av en full livssyklus for plantene i dette systemet.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning