Logg på

ProsjektAnnen faglig aktivitet

Høgskole og universitetssosialkontor Midt-Norge (HUSK)


​HUSK-prosjektet i Midt-Norge har egen hjemmeside: http://samforsk.no/husk/
 
Høgskole- og universitetssosialkontor er et 5-årig forsøk som startet i 2006 og varte ut 2011. Hensikten er å utvikle nye samarbeidsformer mellom fire likeverdige parter: brukere, sosialtjeneste, utdanning og forskning. Rammen for forsøket ble satt i notat av 23.01.06 fra Sosial- og helsedirektoratet og er godkjent av AID. I notatet heter det at sosialt arbeid i sosialtjenesten er et felt det tradisjonelt er forsket lite på, og at vi vet lite om hva som gjøres, hvordan det gjøres og hva som er virkningsfullt/gir effekt.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning