Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksHåndtering av tvangsbruk i barneverninstitusjoner

ProsjektAnnen faglig aktivitet

Håndtering av tvangsbruk i barneverninstitusjoner


De siste årene har antall protokollerte tvangstiltak i barneverninstitusjonene i Norge øket. Det kan imidlertid være store forskjeller mellom institusjonene – noen kan ha ingen eller få tilfeller, mens andre kan ha mange.
 
I dette prosjektet vil vi se etter trekk ved institusjonene og praksis som kan bidra til å forklare forskjeller i tvangsbruk, samt se på om/hvordan situasjoner med tvang søkes å bli utøvet så skånsomt som mulig.
Hovedmålet er å innhente kunnskap om «suksessfaktorer» som kan bidra til å redusere og hindre unødvendig tvangsbruk.
 
Dette for å få en likeverdig og god praksis med hensyn til konfliktløsning og bruk av tvang overfor barn og unge som bor i barneverninstitusjoner. 

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning