Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksGevinster fra oppfølging av og samarbeid om gjengangerkriminelle

ProsjektMangfold og inkludering

Gevinster fra oppfølging av og samarbeid om gjengangerkriminelle


​Prosjektet dreier seg om gjengangerkriminalitet i Trondheimsregionen og
er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning, Trondheim kommune,
Sør-Trøndelag politidistrikt, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og
Næringslivets Sikkerhetsråd, samt gjengangere.
 
Prosjektet samler berørte og engasjerte aktører som tidligere har
samarbeidet hver for seg på ulike måter om gjengangerkriminalitet. Nå
forenes disse om felles problemstillinger og løsninger i et forprosjekt. Målene
er (1)økt kunnskap om gjengangerkriminelles liv og virke i regionen, og (2) å
etablere og videreutvikle samarbeid mellom berørte aktører i regionen.
Gjennom kunnskapsutvikling, kompetanseøkning og etablering av
samarbeid skal prosjektet danne grunnlag for et kommende hovedprosjekt.
Hovedprosjektets mål er blant annet konkrete samarbeidsordninger
mellom regionens samfunnsaktører, bedre oppfølging av og tiltak ovenfor
gjengangerkriminelle gjennom metodeutvikling- og beskrivelser, samt
reduksjon av samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske kostnader av
gjengangerkriminalitet. Forprosjektet vil legitimere ressursorientering mot
gjengangerkriminalitet og belyse hvordan regionen kan få store individuelle
og samfunnsøkonomiske gevinster av å sette inn målrettete tiltak mot denne
formen for kriminalitet og livsførsel.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning