Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksFra leie til eie i Trondheim

ProsjektMangfold og inkludering

Fra leie til eie i Trondheim


​Prosjektets formål er å gi økt innsikt og kunnskap om hvordan "Fra eie til eie-modellen" i Trondheim har fungert. Denne modellen tar utgangspunkt i at beboere i kommunale utleieboliger, og som har potensiale for å selv å kunne eie den boligen de bor i, får bistand og hjelp fra kommunen til å kjøpe sin egen bolig. Trondheim kommune har over en tiårsperiode jobbet med denne metodikken. Et mål med dette prosjektet er å evaluere erfaringer med arbeidet gjennom å studere hvilke virkninger det har hatt for beboerne, men også for kommunens boligsosiale arbeid. Studiens mål er å synliggjøre, systematisere og dokumentere erfaringer fra beboerne, og se dette opp mot kommunens arbeid med å hjelpe vanskeligstilte i boligmarkedet over fra å leie kommunal bolig til å bli eiere av egen bolig.​


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning