Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksFolkehelse i plan

ProsjektStudio Apertura

Folkehelse - fra plan til praksis


 
 
Dette prosjektet er en følgeevaluering av et prosjekt gjennomført av Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Fylkeskommunens prosjektet handlet om ”Oppfølging av overordnede folkehelsemål i økonomi- og virksomhetsplaner” med  Helsedirektoratet som bestiller. Fylkeskommunen skulle ”Utvikle modeller og formidle erfaringer med hvordan lokalt folkehelsearbeid utøves i praksis, herunder modeller og erfaringer med folkehelse i lokal planlegging i særdeleshet”. I samarbeid med et utvalg kommuner i Sør-Trøndelag skulle fylkeskommunen samle inn erfaringer, metoder  og modeller for hvordan kommunene arbeider for å få satt planlagte folkehelsemål ut i livet.

Følgeevalueringen er blitt gjennomført med en mer deltakende rolle enn tradisjonelle følgeevalueringer. En viktig del av prosjektet har vært å delta sammen med fylkeskommunen ved kommunebesøk og i felles kommunesamlinger. I stedet for en evalueringsrapport leveres en erfaringsoppsummering og refleksjonsrapport knyttet til Sør-Trøndelag sin prosjektgjennomføring.

I tillegg til følgeevalueringen er det utarbeidet en kunnskapsoppsummering som tar for seg den fasen hvor kommnale planer med vedtatte folkehelsemål skal omsettes i praktisk handling ute i enhetene (virksomhetene).
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning