Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksFamilievold, forsoning og forebygging

ProsjektMangfold og inkludering

Familievold, forsoning og forebygging


Pilotprosjektet ”Familievold, forsoning og forebygging” er en del av Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011, hvor Konfliktrådet i Sør-Trøndelag skal prøve ut frivillig bruk av tilrettelagte samtaler og/eller stormøter rundt voksne og barn som er berørte av vold i nære relasjoner.

Gjennom en evaluering av prosjektet skal vi se på virkningene av tilbudet, hvor formålet er å få kunnskap om arbeidsformen og tiltaket har virket etter intensjonen, hvordan de involverte opplever tilbudet og hvordan utbyttet av tiltaket står i forhold til prosjektets kostnader.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning