Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksFNs konvensjon - bedring av statistikkgrunnlag

ProsjektMangfold og inkludering

FNs konvensjon - bedring av statistikkgrunnlag


Bakgrunnen for prosjektet er at Norge i 2013 ratifiserte FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, og sendte inn sin første rapport om iverksettingen av konvensjonen i juni 2015. Denne rapporten møtte til dels sterk kritikk fra parallelle rapporter fra «det sivile samfunn» (i praksis funksjonshemmetes organisasjoner) og et oppnevnt uavhengig organ (Likestillings- og diskrimineringsombudet). Kritikken tok opp ulike element, men begge la stor vekt på mangelen på konkret dokumentasjon og statistikk om funksjonshemmetes livssituasjon. 

Hensikten med prosjektet er å 1) vurdere bruken av statistikk i Norges rapport, gjerne sammenlignet med rapporter fra andre land, 2) gjøre vurderinger av tilgjengelig statistikk og forskning som kunne ha styrket rapporten, 3) gi en beskrivelse av områder der det mangler statistikk og hvordan det kan bøtes på, og eventuelt utarbeide forslag til slik statistikk.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning