Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksFølgeevaluering av Kompetanse for framtidens barnehage

ProsjektMangfold og inkludering

Følgeevaluering av Kompetanse for framtidens barnehage


​NTNU Samfunnsforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling og Dronning Mauds Minne Høgskolen skal følgeevaluere Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for framtidens barnehage. Forskerne skal følge implementeringen av strategien gjennom fem år, og blant annet se om satsingen fører til at en greier å rekruttere og beholde flere barnehagelærere i sektoren.
Prosjektet har som formål å levere innspill til Utdanningsdirektoratets arbeid med strategien underveis, for å kunne justere innrettingen på tilbudene som gis ut i fra evalueringens resultater. Prosjektet baserer seg blant annet på spørreskjemadata, casestudier og registerdataanalyser.
Mer informasjon: http://www.tfou.no/default.asp?id=2085

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning