Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksExplaining Overweight and Physical Activity in Young Children: A Bio-Psycho-Social and Ecological Model

ProsjektOppvekst og utvikling; Annen faglig aktivitet

Explaining Overweight and Physical Activity in Young Children: A Bio-Psycho-Social and Ecological Model


Hovedmålsettingen er å identifisere hvilke faktorer som ligger bak utvikling av ulike fysisk aktivitetsmønstre, spisemønstre og overvekt hos barn. Faktorer i miljøet (eksempelvis tilgang til aktivitetsområder), ved familien (eksempelvis foreldrenes eget aktivitetsnivå) og ved barnet (eksempelvis temperament) vil bli undersøkt.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning