Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksEvalurering av ventemottaksordningen

ProsjektMangfold og inkludering

Evalurering av ventemottaksordningen


Ventemottak er et botilbud til asylsøkere som har fått endelig avslag på asylsøknaden, og som dermed har mistet retten til å bo i et ordinært mottak. Der kan de bo inntil de forlater landet.

Ifølge UDI skal ventemottaket sørge for å ivareta beboernes behov for informasjon og aktivitet under oppholdet, samt motivere og tilrettelegge for den enkeltes retur. Målsetningen med prosjektet er å evaluere ordningen med ventemottak og undersøke i hvilken grad slike mottak er returfremmende.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning