Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksEvaluering av tospråklige lærere

ProsjektMangfold og inkludering

Evaluering av tospråklige lærere


Formålet med prosjektet var å studere erfaringer og resultater fra et samarbeid mellom ni høgskoler (HINorge) med utviklingen av en modell for en treårig bachelorgrad for tospråklige. Undersøkelsen kartla læringsutbyttet for den enkelte student, utdanningens relevans for kandidatens jobbsituasjon, samt problemstillinger knyttet til organisering og gjennomføring av studiet.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning