Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksEvaluering av læringsprosjekter i Midt-Norge

ProsjektMangfold og inkludering

Evaluering av læringsprosjekter i Midt-Norge


Prosjektet er i samarbeid med Husbanken. NTNU Samfunnsforskning følger Husbankens etablering av læringsarenaer/nettverk i forbindelse med boligstrategien «Bolig for velferd» som skal knyttes til satsning på 1) sårbare overganger og 2) barnefamilier.
 
Det etableres nettverk med statlige aktører, kompetansemiljøer og et utvalg  kommuner. Kommunene som skal delta har allerede hatt fokus på disse målgruppene og kan vise til gode grep, det vil si at det skal bygges på erfaringer kommunene allerede har.
 
Disse nettverkene skal være en læringsarena for alle de deltakende aktørene.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning