Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksEvaluering av forskningsprosjekt om Karriereveiledning for NAV-brukere i Buskerud

ProsjektMangfold og inkludering

Evaluering av forskningsprosjekt om Karriereveiledning for NAV-brukere i Buskerud


​Nav-Buskerud, Buskerud fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge er i avslutningsfasen av et forskningsprosjekt som har prøvd ut ulike former for karriereveiledning for NAV-brukere. I forlengelsen av dette vil NTNU Samfunnsforskning gjennomføre en evaluering av dette prosjektet. Dette vil være en prosessevaluering, der hovedvekten vil ligge på en vurdering av i hvilken grad prosjektet har ført til varige endringer for partene og hvordan det har ført til endringer i arbeider mot målgruppene.​


 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning