Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksEvaluering av etablering av retursentre

ProsjektMangfold og inkludering

Evaluering av etablering av retursentre


Den tidligere ventemottaksordningen for personer med endelig avslag på sin asylsøknad ble avviklet i 2010. En evaluering av ordningen hadde før avviklingen vist at mottakene var preget av passivisering, asosial atferd, rusmisbruk og konflikter, og at de ikke virket returfremmende.
 
Som en følge av avviklingen er det besluttet å etablere retursentre som skal virke returfremmende, samtidig som de skal ivareta beboeres sikkerhet og levekår. I dette prosjektet, som løper ut 2012, skal forskerteamet vurdere etableringsprosessen og retursenterkonseptet og vurdere om retursentrene imøtekommer de ønskede effektene tilknyttet retur og levekår.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning