Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksEvaluering av den norske rektorutdanningen (LEDE)

ProsjektStudio Apertura

Evaluering av den norske rektorutdanningen (LEDE)


​Som et ledd i å utvikle den norske skolen ble det i 2009 opprettet et nasjonalt program for utdanning av skoleledere i grunn- og videregående skole. Rektorprogrammet tilbys av seks forskjellige fagmiljøer.
Samtidig iverksatte Utdanningsdirektoratet en større følgeevaluering av programmet i perioden 2010 - 2014, og NIFU fikk oppdraget sammen med NTNU Samfunnsforskning. Evalueringen er et omfattende prosjekt som tar i bruk både kvalitative og kvantitative metoder.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning