Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksEvaluering av Teiknspråkpilot

ProsjektMangfold og inkludering

Evaluering av Teiknspråkpilot


​I dette prosjektet evaluerer vi Statped-prosjektet "Tiltak for styrking av teiknspråk i grunnopplæringa". Det er Utdanningsdirektoratet som er oppdragsgiver for Statped på prosjektet som skal evalueres.

Forskningsevalueringen skal blant annet gi svar på følgende:

  • Måling av grad av måloppnåelse for tiltakene sett i forhold til målsettingen for prosjektet.
  • I hvilken grad tiltakene prosjektet har ført til har gjort tegnspråket mer kjent.
  • I hvilken grad tiltakene har gjort tegnspråket mer tilgjengelig.
  • Har tiltakene ført til utvidet kommunalt samarbeid, herunder etablering av interkommunale samarbeid?
  • I hvilken grad tiltakene har overføringsverdi til andre arena slik som videregående skoler, grunnskoler og barnehager med en eller en liten gruppe tegnspråklige elever/barn.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning