Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksEvaluering av Redd Barnas frivillige arbeid med sårbare barn og unge

ProsjektMangfold og inkludering

Evaluering av Redd Barnas frivillige arbeid med sårbare barn og unge

​Veronika Paulsen er prosjektleder, Berit Berg og Marianne Garvik er prosjektdeltagere.


​NTNU Samfunnsforskning har fått i oppdrag å evaluere det frivillige arbeidet som Redd Barna gjør på asylmottak og krisesenter.

Hovedmålet med prosjektet er å:
1. Dokumentere hvilken betydning frivillighet har for barn i sårbare situasjoner i asylmottak og krisesenter.
2. Komme med anbefalinger for hvordan Redd Barna best kan tilrettelegge arbeidet med barn i mottak og krisesenter.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning