Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksEvaluering av Flyktningeguiden

ProsjektMangfold og inkludering

Evaluering av Flyktningeguiden


Formålet med dette prosjektet er å evaluere Røde Kors-aktiviteten Flyktningguiden. Flyktningguiden er landsomfattende og finnes per i dag i 81 kommuner. Basisaktiviteten alle steder er en-til-en-kontakt mellom en flyktning og en flyktningguide, men aktivitetene kan variere fra sted til sted.
 
Vi vil i evalueringen fokusere både på effekter av aktiviteten og prosessene rundt etableringen og gjennomføringen av aktiviteten. Når det gjelder de konkrete evalueringsspørsmålene, berører disse alt fra mer overordnede spørsmål av typen ”kart og terreng” i forhold til flyktning- og innvandringspolitikken, til spørsmål som berører programverktøy og ulike sider ved den konkrete gjennomføringen av aktiviteten lokalt. Vi ser på virkningene for henholdsvis deltakende flyktninger, flyktningguider, kommuner og Røde Kors.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning