Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksEmergency handling in centres of coordination

ProsjektStudio Apertura

Emergency handling in centres of coordination


Tema for doktorgraden er samhandling og sikkerhet i integrerte boreoperasjoner. Sentrale temaer innen integrerte operasjoner søkes forstått i et sosioteknisk perspektiv, og den operasjonelle betydningen av konsepter som delt forståelse, sosioteknisk kompleksitet og artikuleringsarbeid utforskes.

Gjennom studien blir rådende tilnærminger innen sikkerhetslitteraturen idag, hvor tekniske og sosiale forhold i stor grad evalueres separat og hvor helheten utgjøres av en sum av disse, forsøkt videreutviklet. Forskningsspørsmålet er: hvordan kan nye teknologiers og arbeidsprosessers betydning for sikkerheten i fremtidige, integrerte boreoperasjoner forstås?

Studien baserer seg på feltarbeid og intervjuer i den landbaserte delen av boreorganisasjoner, samt i forsknings- og utviklingsmiljøer der nye teknologier og arbeidsprosesser for integrerte operasjoner utvikles. I doktorgraden trekkes det særlig veksler på kunnskap utviklet gjennom aktør-nettverk-orienterte vitenskaps- og teknologistudier. Doktorgraden avsluttes 2011.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning