Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksDirekteplassering av enslige mindreårige

ProsjektMangfold og inkludering

Direkteplassering av enslige mindreårige


Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomfører i perioden 2011-2012 et pilotprosjekt hvor 30 enslige mindreårige asylsøkere skal plasseres direkte ut i seks kommuner, uten at de må vente på vedtak om opphold før de plasseres. Formålet med pilotprosjektet er å redusere ventetiden i mottak for enslige mindreårige, slik at de raskere kan etablere seg i en kommune, med skolegang og annen integrering.
 
Planen er at de enslige mindreårige skal bli boende i kommunen dersom de får innvilget oppholdstillatelse. NTNU Samfunnsforskning skal, på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), gjennomføre en følgeevaluering av pilotprosjektet. Formålet med evalueringen er å gi tilbakemelding underveis og i etterkant av pilotprosjektet, om det fungerer etter hensikten og hvilke konsekvenser det har for involverte parter.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning