Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksDigitale Fosen - Fase 1

ProsjektStudio Apertura

Digitale Fosen - Fase 1


​Prosjektet Digitale Fosen – Fase 1 har hatt som hovedmålsetting å få etablert en velfungerende infrastruktur for videokonferanse på Fosen. Slik infrastruktur danner et teknologisk grunnlag for samhandling slik beskrevet i Samhandlingsreformen

I løpet av prosjektperioden er det etablert ny teknisk infrastruktur for videokonferanse tilknyttet Norsk Helsenett, og Fosen IKT har inngått formelle avtaler med hver enkelt kommune om drift og vedlikehold av denne infrastrukturen. For å ivareta grunnleggende opplæring er det utviklet et nettbasert kurs i bruk av videokonferanse.
 
Gjennomføringen av et eksisterende kurs er evaluert ved følgeforskning for å få mer kunnskap om opplevelsen for de som gjennomfører nettbaserte kurs.    
​​​​​
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning