Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksDay-care effects on children's competence and adjustment: A longitudinal, multilevel and multi-informant community study

ProsjektOppvekst og utvikling

Day-care effects on children's competence and adjustment: A longitudinal, multilevel and multi-informant community study


​Hvilken innvirkning har barnehagen på barns sosiale, følelsesmessige og akademiske utvikling? Dette overordnede spørsmålet vil bli belyst i dette prosjektet.
 
Ulike aspekter ved barnehagen vil bli undersøkt slik som hvor tidlige barna starter, hvor lange dagene er, forholdet til barnehagepersonalet og grunnleggende aspekter ved personalet, slik som erfaring og utdanningsnivå. En gruppe barn vil bli fulgt fra de gikk i barnehage og til de begynner i 3. klasse.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning