Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksCreativ - energieffektivisering i industrien

ProsjektStudio Apertura

Creativ - energieffektivisering i industrien


Centre for Reduced Energyuse through Advanced Technology InnoVations (CREATIV). CREATI V skal utvikle ny teknologi for energieffektive varme- og kuldeprosesser og for anvendelse av spillvarme fra norsk industri. Dette vil gi 30 prosent reduksjon av Norges klimagassutslipp, og 25 prosent reduksjon av Norges primære energiforbruk. Senteret ledes av SINTEF Energiforskning, 22 partnere fra industri og FoU deltar i prosjektet. Rollen til Studio Apertura er knyttet til innovasjonsprosesser i Creativ.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning