Logg på
Forside
Home
Prosjekter
Projects
Hopp over navigasjonskoblingerCentre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future

Prosjekt
Project
Studio Apertura

Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future
 

Project participants:

Prosjektdeltagere:

​Jens Røyrvik(prosjektleder), Gudveig Gjøsund, Torgeir Kolstø Haavik, Catharina Lindheim(prosjektdeltagere)


​Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future/HighEFF skal gjennom energieffektivisering bidra til at Norge får verdens mest grønne industri.  Dette er et FME-senter som er finansiert gjennom NFR og ledet av SINTEF Energi. NTNU Samfunnsforskning leder en arbeidspakke som fokuserer på samfunns- organisasjonelle og sosiotekniske aspekt ved energieffektivisering.


Publikasjoner tilknyttet prosjektet
Publications related to the project


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 73 82 10 00

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning