Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksBosetting av flyktninger

ProsjektMangfold og inkludering

Bosetting av flyktninger


​​Formålet med prosjektet er å utarbeide en kunnskapsoppsummering som belyser utfordringer og løsninger for raskere bosetting av flyktninger. Kunnskapsoppsummeringen skal inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet med politikkutvikling på integreringsfeltet. De siste årene er det gjort en rekke studier om undersøkelser om utfordringer med bosetting av flyktninger i kommunene. Det er derfor behov for en samlet og oppdatert oversikt over eksisterende FoU og anbefalinger. Oversikten skal omfatte tidsrommet fra innføringen av dagens bosettsordning i 2002 og fram til april 2018. 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning